Op deze pagina hebben we de perioden van het masterplantraject beschreven. Hierbij staan de nieuwste berichten bovenaan.

 

Timeline

2023
24 juli 2023

Planning toekomst

De planning voor de komende tijd ziet er globaal zo uit:  In het najaar van 2023 presenteert de gemeente het definitieve ontwerp van het Masterplan Centrum Doorwerth. Daarna start de..Read More
2022
24 juli 2022

Vervolg na corona

In 2022 is na 2,5 jaar stilte een nieuwe nieuwsbrief vanuit de gemeente verstuurd. Ook zijn enkele bewonersavonden georganiseerd. Een deel van deze avonden was georganiseerd voor de direct omwonenden..Read More
2020
1 juli 2020

Corona

Tijdens de coronaperiode hebben de informatieavonden stilgelegen, ook zijn in deze periode geen nieuwsbrieven verstuurd. De voorbereidingen gingen echter wel door. Helaas heeft het hele traject wel vertraging opgelopen.
2019
1 mei 2019

Bewonersavond 5

Tijdens deze avond zijn de nieuwbouwplannen voor het gebied tussen de Richtersweg-Bachlaan, de huidige locatie van de Dorendal, gepresenteerd. Meer informatie over dit deelproject is op deze pagina te vinden...Read More
2018
1 november 2018

Bewonersavond 4

Tijdens deze bewonersavond stonden twee punten centraal: het verkeer rondom het centrumplan Doorwerth (in relatie met de openbare ruimte) het ontmoetingsdeel In de nieuwsbrieven van de gemeente op de gemeentewebsite..Read More
1 oktober 2018

Bewonersavond 3

Tijdens deze bewonersavond werd het bestemmingsplan toegelicht. Na deze bijeenkomst is het bestemmingsplan ter inzage gelegd. In de nieuwsbrieven van de gemeente op de gemeentewebsite is meer te vinden over..Read More
1 september 2018

Bewonersavond 2

Deze avond had geen specifiek thema. De algemene voortgang werd besproken en toegelicht. In de nieuwsbrieven van de gemeente op de gemeentewebsite is meer te vinden over deze avonden.   ..Read More
1 maart 2018

Bewonersavond 1

Deze avond had geen specifiek thema. De algemene voortgang werd besproken en toegelicht. In de nieuwsbrieven van de gemeente op de gemeentewebsite is meer te vinden over deze avonden.   ..Read More
1 februari 2018

Bewonersavonden

Nadat de gemeenteraad het plan had overgenomen heeft er een tweedeling plaatsgevonden om het plan overzichtelijk en financieel haalbaar te houden. Hierbij is gekozen om eerst de aandacht te focussen..Read More
2017
1 maart 2017

Start van het project

In 2013 heeft het toenmalige Dorpsplatform Doorwerth het initiatief genomen om zelf een masterplan, een soort ruimtelijk vlekkenplan, voor het maatschappelijke hart van Doorwerth op te stellen. Hiermee wilde het..Read More
1 februari 2017

Instemming gemeenteraad

Begin 2017 heeft de kerngroep het masterplan aan het college aangeboden en de raad heeft voor de zomer van datzelfde jaar dit plan, met enkele opmerkingen, unaniem overgenomen. Vanaf dat moment..Read More
2014
1 december 2014

Oprichting Kerngroep

 De huidige kerngroep Centrumplan Doorwerth is eind 2014 ontstaan uit het toenmalige Dorpsplatform Doorwerth en bestaat uit een aantal enthousiaste mensen uit Doorwerth en Heveadorp.