Begin 2017 heeft de kerngroep het masterplan aan het college aangeboden en de raad heeft voor de zomer van datzelfde jaar dit plan, met enkele opmerkingen, unaniem overgenomen. Vanaf dat moment heeft de Kerngroep het stokje overgegeven aan de gemeente voor de uitwerking en realisatie van het masterplan. Wel blijft de kerngroep betrokken bij het gehele proces om de stem van de bewoners in het plan te laten horen.