Deze avond had geen specifiek thema. De algemene voortgang werd besproken en toegelicht.

In de nieuwsbrieven van de gemeente op de gemeentewebsite is meer te vinden over deze avonden.