Tijdens deze drukbezochte avond is de stand van zaken rondom het masterplan gepresenteerd aan de inwoners.
De nieuwbouwplannen van de scholen werd getoond, het stedenbouwkundige plan van de openbare ruimte is weergegeven en ook de plannen voor het ontmoetingsdeel zijn getoond.

Als laatste is ook de voorlopige planning besproken.

details hierover zijn te vinden op de website van de gemeente: www.renkum.nl/Doorwerth