In de eerste ontwerpen van het masterplan was het Leer- en OntmoetingsCentrum (LOC) één gebouw. Om diverse redenen, waaronder een verschil in urgentie en doorlooptijd, is in 2020 gekozen om beide onderdelen apart door te ontwikkelen (lees hier meer over het schoolgebouw).

In de huidige plannen zijn boven het Ontmoetingsdeel 17 appartementen gepland. Hier kunt u meer lezen over deze appartementen.

In het nieuwe Ontmoetingsdeel zal het huidige Ons Middelpunt zich vestigen samen met overige partijen, waaronder de bibliotheek. De exacte indeling en gebruik zijn op dit moment nog niet bekend

Als kerngroep zien wij het belang van een samenhorig en collectief ontmoetingsdeel. We houden dan ook kritisch de ontwikkelingen in de gaten.

Juni 2023: op dit moment inventariseert de gemeente welke partijen gebruik willen maken van dit Ontmoetingsdeel van het Masterplan. Onderdeel van het onderzoek zijn ook de exploitatievorm en financiële haalbaarheid van de exploitatie.

Oktober 2023: De onderzoeken naar de welke partijen gebruik willen maken van dit gebouw en de financiële haalbaarheid van de exploitatie zijn afgerond. In de bewonersavond zijn de belangrijkste highlights gepresenteerd. In de presentatie kwam naar voren dat er een advies bij de raad ligt voor een scenario waarbij de gemeente Renkum eigenaar is van het Ontmoetingscentrum. Hierbij zou er een stichting moeten worden opgericht bestaande uit de belangrijkste gebruikers, die dan de verantwoordelijkheid neemt voor beheer en exploitatie van het nieuwe centrum. Gebruik en beheer wordt zo optimaal gecombineerd. Verder is nogmaals benadrukt dat die ontmoetingscentrum een plek moet zijn voor iedereen en er geen commerciële activiteiten mogen plaatsvinden die concurrerend zijn met andere activiteiten in het dorp.