Halverwege mei 2024 gaf de gemeente aan dat de plannen wederom vertraging opliepen. Hoewel de gemeenteraad instemde met enkele aanvullingen rondom de scholen en de benodigde BoomEffectRapportage is uitgevoerd, is de benodigde Natuurwetvergunning (“stikstofvergunning”) nog niet afgegeven. De gemeente gaf aan dat de rechtbank nog geen uitspraak heeft gedaan en dat zij niet weten wanneer deze uitspraak wel komt.
De gemeente weet niet welke invloed dit heeft op de planning van de nieuwbouwplannen, daarom deelt de gemeente op dit moment geen planning met de inwoners