Tijdens deze bewonersavond werd het bestemmingsplan toegelicht. Na deze bijeenkomst is het bestemmingsplan ter inzage gelegd.

In de nieuwsbrieven van de gemeente op de gemeentewebsite is meer te vinden over deze avonden.