Als Kerngroep Masterplan Doorwerth, zetten we ons in om ‘Het Hart van Doorwerth’ te realiseren; ‘Het Hart’ dat al jarenlang door inwoners en ondernemers wordt gewenst. Hiermee willen we de verbinding tussen alle inwoners van zowel Doorwerth als van Heveadorp versterken om de eigen kracht in de beide dorpen verder te ontwikkelen. Daarom hebben we samen met de inwoners en andere betrokkenen rond 2014 een centrumgebied ontworpen, waar van alles kan gebeuren. Hier kun je elkaar tegenkomen of met elkaar afspreken. Een plek waar je op een bankje in het zonnetje kunt zitten, waar je binnen of in de open lucht een kopje koffie kunt drinken of samen kunt spelen. Een plek waar jong en/of oud elkaar ontmoet en zich op zijn gemak voelt. Maar het is ook een plek waar je met je eigen inwonersinitiatief kunt vergaderen of waar je bijvoorbeeld met elkaar een cultureel festival kunt houden.

Een kloppend hart, dat aangeeft dat Doorwerth en Heveadorp leven!

Nadat de gemeenteraad het Masterplan in 2017 heeft vastgesteld, is de rol van de kerngroep veranderd. Voor de uitwerking van onderdelen van het Masterplan heeft de gemeente de rol van projectleider van de kerngroep overgenomen.

“We blijven samen dansen en de gemeente heeft de leiding over de dans.”

De kerngroep heeft momenteel de volgende taken als hoofddoel:

  • Het bewaken van de eenheid en de kwaliteit van het Masterplan en de vorderingen in de realisatie door de gemeente van de deelplannen.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente bij de uitvoering van het Masterplan, ter bevordering van het proces of van de kwaliteit. Hiermee fungeren we klankbordgroep voor de gemeente én voor de gemeenschappen in Doorwerth en Heveadorp.
  • Het initiëren van een sociaal programma samen met alle inwoners en andere betrokkenen.

Wil jij ook actief bijdragen aan het helpen bij het realiseren van het masterplan, sluit je dan aan bij de kerngroep. Stuur ons een mail en wij nemen contact met jou op!