Het Masterplan Centrumgebied Doorwerth is in 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Op dat moment heeft de gemeente ook de regie overgenomen. Hoe het hele traject vanaf de eerste ideeën tot nu eruitziet, is te lezen onder de tijdlijn.

Het masterplan omvat een overzichtskaart van het projectgebied. Hierop staan alle onderdelen van het masterplan (zie ook onderdelen masterplan) en het omliggende gebied. Daarnaast omvat het masterplan een achtergronddocument met daarin uitleg over het masterplan en een uitwerking van de visie in deelgebieden en op thema.

De gemeente heeft een projectteam geformeerd om het eerste deel van het Masterplan te realiseren. Het gaat hier om het gebied noordelijk van de Mozartlaan.

Het masterplan en bijbehorende rapportage is in 2017 opgesteld. Het masterplan is het uitgangspunt voor ontwerp en realisatie. Tijdens het traject zullen voortdurend aanpassingen nodig zijn naarmate inzichten worden opgedaan en veranderen. Het masterplan is dus niet in beton gegoten, vanuit de kerngroep gebruiken we het om ontwerp en realisatie te toetsen tegen de uitgangspunten van de opstellers.

Nadat het masterplan is vastgesteld is besloten om een tweedeling in het projectgebied te maken om het plan overzichtelijk en financieel haalbaar te houden. Hierbij is gekozen om eerst de aandacht te focussen op het gebied ten noordelijk van de Morzartlaan (hierbij wordt gekeken naar het Leer en OntmoetingsCentrum (LOC) en de verschillende woningbouwprojecten).

Het zuidelijke gedeelte (waaronder het winkelcentrum) zal op een later moment opgepakt worden, in nauw overleg met de betrokken ondernemers.

Via deze overzichtskaart kunt u de verschillende deelgebieden aanklikken en meer informatie per deelgebied inzien.