Tijdens de coronaperiode hebben de informatieavonden stilgelegen, ook zijn in deze periode geen nieuwsbrieven verstuurd. De voorbereidingen gingen echter wel door. Helaas heeft het hele traject wel vertraging opgelopen.