Het masterplan bestaat uit verschillende onderdelen, elk met een eigen rol. Belangrijke schakel tussen alle onderdelen is natuurlijk de openbare ruimte.  Juist het aanpakken van de openbare ruimte was een van de aanleidingen om het masterplan op te stellen. Het doel hiervan was om van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum ‘Het hart van het Doorwerth te maken waar het goed is om elkaar te ontmoeten’.

De uitdaging om de openbare ruimte zo te ontwerpen dat deze voldoet aan alle eisen en wensen, en daarmee daadwerkelijke een plek wordt om te ontmoeten ligt bij LOS stadomland.

Eind 2022 heeft LOS een bewonersavond georganiseerd om meer inzicht te krijgen in hoe wij de openbare ruimte, en met name het grasveld naast Ons Middelpunt, ingericht willen hebben. Op deze avond werden meerdere thema’s en sfeerimpressies getoond. De uitkomsten staan in de nieuwsbrief van de gemeente.

Aan het ontwerpen van de openbare ruimte zijn wel enkele randvoorwaarden gesteld. De belangrijkste zijn:

  • Het plein (grasveld) moet de plek worden om elkaar te ontmoeten
  • Er worden geen extra parkeerplaatsen op openbaar terrein gerealiseerd. Als een van de onderdelen parkeerplaatsen nodig heeft, dan dienen deze op eigen terrein gerealiseerd te worden

Bachlaan
Een ander belangrijk aandachtspunt is de Bachlaan. In het huidige ontwerp wordt het bos ten noorden van het zorgcentrum ingericht als Speelbos. Het idee is dat de scholen tijdens schooluren van dit bos gebruik kunnen maken. Om de schoolkinderen veilig in het bos te krijgen wordt gekeken naar aanpassingen van de Bachlaan. Per aanpassing wordt gekeken naar de aandachtspunten/nadelen en de voordelen van de aanpassing

Juni 2023: Op dit moment wordt de verkeerssituatie op de Bachlaan en omliggende straten in beeld gebracht