In het noordelijke deel van het masterplan is ook een ruimte opgenomen voor een horecapaviljoen. Dit paviljoen is beoogd op de kruising van de Richtersweg en Cardanuslaan. 

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor een paviljoen, is in 2019 een marktonderzoek uitgevoerd (link) naar de mogelijkheden en interessante concepten voor een horecapaviljoen. 

De conclusie van dit onderzoek is dat de mogelijkheden voor extra horeca beperkt zijn. De beoogde ruimte en locatie zijn niet geschikt voor sterk commerciële concepten. Ook is de kans klein dat deze horeca bezoekers van buiten Doorwerth trekt. Een paviljoen heeft echter wel een positieve bijdrage aan de uitstraling van het centrum. Wel is hierbij belangrijk dat het paviljoen onderhouden is en netjes oogt.

Volgens het onderzoek lijkt het dan ook niet financieel rendabel om een horecapaviljoen in het centrum van Doorwerth op te zetten. Natuurlijk zijn er mogelijkheden om met behulp van vrijwilligers een paviljoen op te zetten, echter zal dit in overleg met (en ondersteund door) de gemeente opgezet moeten worden.

Door deze conclusie heeft op dit moment (2023) het Paviljoen minder aandacht van de kerngroep. We zullen, nadat de plannen voor de school en openbare ruimte duidelijker zijn, nogmaals serieus naar de opties kijken om te bepalen wat wel haalbaar is.