Landelijke belangstelling

Het initiatief in Doorwerth om zelf een masterplan op te stellen heeft landelijke belangstelling, omdat het een voorbeeldfunctie heeft hoe straks een omgevingsvisie door inwoners samen met anderen kan worden vormgegeven.

Daarom is de provincie zeer geïnteresseerd in het procesverloop en in de rolwisselingen tussen dit soort bewonersinitiatieven en gemeenten en heeft zij een subsidie (verbetering leefbaarheid) verstrekt aan de gemeente voor de activiteiten van de kerngroep voor 2018 en 2019.

Daaraan heeft zij o.a. de voorwaarden gesteld dat de kerngroep haar ervaringen moet delen met anderen in den lande (lees meer in het verslag van 2018 van de kerngroep).

Begin 2018 is dan ook een nieuwe samenwerkingsverklaring tussen gemeente, provincie (en kerngroep) gesloten.