Kerngroep Masterplan Doorwerth

Aanleiding

In 2013 heeft het toenmalige Dorpsplatform Doorwerth het initiatief genomen om zelf een masterplan, een soort ruimtelijk vlekkenplan, voor het maatschappelijke hart van Doorwerth op te stellen. Hiermee wilde het platform aan de wens van de inwoners naar een kloppend dorpshart tegemoet komen en tegelijkertijd ook meer verband brengen in de gemeentelijke ad hoc plannen voor het centrumgebied van hun dorp.

Masterplan

De kerngroep is eind 2014 ontstaan uit het toenmalige Dorpsplatform Doorwerth en bestaat uit een aantal enthousiaste mensen uit Doorwerth en Heveadorp. Deze groep van inwoners heeft in wisselende samenstelling een stedenbouwkundig Masterplan voor het centrumgebied van Doorwerth opgesteld. Zij hebben dit gedaan in een intensief en interactief proces met alle inwoners en andere betrokkenen. Op diverse avonden, zaterdagochtendbijeenkomsten, een caravan op de ‘Brink’ en via een specifieke website kreeg iedereen de gelegenheid zich te laten informeren of om mee te doen. Op alle adressen in de beide dorpen zijn meerdere nieuwsbrieven verspreid om iedereen op de hoogte te houden en er bij te betrekken.

Begin 2017 heeft de kerngroep het masterplan aan het college aangeboden en de raad heeft voor de zomer van datzelfde jaar dit plan, met enkele opmerkingen, overgenomen.

Veranderende rol

Nu de gemeenteraad het Masterplan heeft vastgesteld, is de rol van de kerngroep veranderd. Voor de uitwerking van onderdelen van het masterplan heeft de gemeente de ‘lead’ van de kerngroep overgenomen.

De kerngroep ziet de komende tijd drie belangrijke taken voor zich weggelegd:

  1. Het bewaken van de eenheid en de kwaliteit van het Masterplan en de vorderingen in de realisatie van de deelplannen.
  2. Het fungeren als klankbordgroep voor de gemeente en voor de gemeenschappen in Doorwerth en Heveadorp.
  3. Het initiëren van een sociaal programma samen met alle inwoners en andere betrokkenen en
  4. Het bewerkstelligen dat Doorwerth en Heveadorp als pilot voor dorpsgericht werken  worden aangemerkt.

Ondersteuning

Meteen in het begin van het proces heeft het toenmalige dorpsplatform professionele steun en begeleiding gezocht bij de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM).

Begin 2014 is een eerste samenwerkingsovereenkomst tussen Dorpsplatform en gemeente gesloten en is de kerngroep met ondersteuning van een gemeentelijke projectleider aan de gang gegaan.

Voor de ruimtelijke vertaling van alle ideeën is de hulp van het bureau LOS stadomland ingeroepen.

Oproep 

De kerngroep is regelmatig op zoek naar versterking. 

Bekommer jij je om je leef- en woonomgeving? Heb je goede ideeën om je dorp te verlevendigen?

Wil jij als inwoner van Doorwerth of Heveadorp voor een kort project of langdurig een steentje bijdragen om je leefomgeving te verbeteren. Wil jij invloed uitoefenen op de besluitvorming rond aspecten van je leefomgeving? 

Mail dan voor een kennismakingsgesprek naar Ton

Vragen, opmerkingen of suggesties?

Neem dan contact op met de voorzitter van de kerngroep via het contactformulier.

De leden van de kerngroep

De huidige kerngroep bestaat uit de volgende mensen:

  • Ton Marijnissen – Doorwerth (VZ)
  • Leo van Loon – KNHM
  • Debby Bosman 
  • Menno Bijl
  • Fadia Baabduh
  • Bas Korteweg