Over Ons

Onze drijfveer

Als Kerngroep Masterplan Doorwerth, LOC stichtingsbestuur i.o. en PopUp plein groep zetten we ons in om “Het Hart van Doorwerth” te realiseren; ‘Het Hart’ dat al jaren lang door inwoners wordt gewenst. Hiermee willen we de verbinding tussen alle inwoners van zowel Doorwerth als van Heveadorp versterken om de eigen kracht in de beide dorpen verder te ontwikkelen. Daarom hebben we samen met de inwoners en andere betrokkenen de laatste jaren een centrumgebied ontworpen, waar van alles kan gebeuren. Hier kun je elkaar tegenkomen of met elkaar afspreken. Een plek, waar je op een bankje in het zonnetje kunt zitten, waar je rustig binnen of in de open lucht een kopje koffie kunt drinken of bijvoorbeeld samen jeux de boules kunt spelen. Maar het is ook een plek waar je met je eigen inwonersinitiatief kunt vergaderen of waar je bijvoorbeeld met elkaar een cultureel festival kunt houden.

Een kloppend hart, dat aangeeft dat Doorwerth en Heveadorp leven!

Laat je eigen creativiteit maar lopen, meld je aan en ga aan de gang!

Een ruimtelijk plan

Het ontwerpproces met inwoners en andere betrokkenen heeft een masterplan  (een ruimtelijke vlakkenplan) opgeleverd, waarin ruimte is opgenomen voor een groot centraal plein waaromheen diverse functies zijn bestemd, onder andere een Leer- en ontmoetingscentrum (LOC). Dit biedt de mogelijkheid dat er zowel binnen als buiten verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Om het plein intiemer en levendiger te maken wordt ook het winkelcentrum meer rond het plein geconcentreerd en zijn er in het plan plekken voor extra woningen opgenomen en voor een paviljoen met een maatschappelijke bestemming.

Een sociaal programma

De fysieke aanpassing, die nu in voorbereiding is, is een eerste stap om een sociaal hart te realiseren. Want met een ruimtelijk ontwerp kun je ‘ontmoeten’ en ‘samen dingen doen’ mogelijk maken. We hebben ruimtelijk de toevalligheid als het ware georganiseerd, maar alleen de inwoners zelf kunnen er voor zorgen dat het ‘hart klopt’ en dat ‘Doorwerth en Heveadorp nog meer gaan leven’.

Daarom gaat de kerngroep samen met het LOC stichtingsbestuur i.o. en de PopUp plein groep het komende jaar samen met inwoners en andere betrokkenen een Sociaal programma initiëren. Dit programma moet de verbindingen tussen de bestaande initiatieven van inwoners bevorderen en mensen inspireren tot aanvullende activiteiten. We zien het als een onderdeel van het ‘dorpsgericht werken’, dat het college als een kerntaak heeft geformuleerd in zijn coalitieakkoord.

Lees meer over